Contact

We are located at Plac Europejski 4A in Warsaw

You can contact us on:

22 340 40 40

info@stixxcatering.pl

Alternatively, you can contact one of our sales representatives directly:

Mateusz Czuper
Event Planning Manager

695 011 035

mateusz.czuper@stixxcatering.pl

Ewa Fuklin
Event Planning Manager

696 270 551

ewa.fuklin@stixxcatering.pl

Or complete this contact form:

Company details +

STIXX Catering Sp z o.o.
ul. Polna 17A
05-420 Józefów

NIP: 5322105138
REGON: 525317609
KRS: 0001036167

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5000zł