Read our privacy policy and the rules of collecting "cookies". Show Close
Contact

We are located at Plac Europejski 4A in Warsaw

You can contact us on:

22 340 40 40

info@stixxcatering.pl

Alternatively, you can contact one of our sales representatives directly:

Klaudia Romanowicz
Event Planning Manager

696 270 539

klaudia.romanowicz@stixxcatering.pl

Angela Jadczak
Event Planning Manager

696 270 527

angela.jadczak@stixxcatering.pl

Paulina Kwasiborska
Event Planning Manager

663 364 626

paulina.kwasiborska@stixxcatering.pl

Or complete this contact form:

Company details:

STIXX Catering Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48 / 86
00-872 Warszawa

NIP: 5252603077
REGON: 147474793
KRS: 0000525729

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5000zł